O Kancelarii

Kancelaria powstała w roku 1997 i ma swoją siedzibę w Toruniu, nieopodal Rynku Starego Miasta, przy ul. Różanej 1/1, I piętro (Pod Arkadami).
Założycielem Kancelarii jest adw. Jacek Czuliński, który jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu.

Właściciel Kancelarii Adwokackiej adw. Jacek Czuliński posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i zdobył wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia spraw z różnych dziedzin prawa przed Sądami powszechnymi, urzędami oraz organami administracji państwowej i samorządowej na terenie Polski we wszystkich instancjach, a także do składania kasacji oraz skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, a ponadto skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W 1974 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie w latach 1974-1976 odbył etatową aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Po zdaniu egzaminu radcowskiego w 1980 roku podjął pracę radcy prawnego, a w 1984 roku uzyskał wpis na listę adwokatów.

Adwokat Jacek Czuliński biegle zna w mowie i w piśmie język rosyjski i specjalizuje się m.in. w różnego rodzaju sprawach dotyczących podmiotów np. z Federacji Rosyjskiej, często z Obwodu Kaliningradzkiego, Ukrainy, czy Białorusi jest ponadto sędzią - arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Białoruskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej w Mińsku oraz niektórych Sądów Arbitrażowych w Polsce.

Prowadzi również wykłady na tematy dotyczące stosunków prawno - handlowych między partnerami z Polski i krajów byłego ZSRR, publikuje na te tematy w prasie polskiej oraz "rosyjsko - języcznej".

Kancelaria może także prowadzić korespondencję i sprawy w języku angielskim, powszechnie używanym w kontaktach z podmiotami gospodarczymi, kancelariami adwokackimi, ubezpieczycielami, itp. w państwach Unii Europejskiej.

Ponadto w Kancelarii praktykują aplikanci adwokaccy.

Współpraca