Zakres usług

Kancelaria Adwokacka adw. Jacka Czulińskiego świadczy kompleksowe i usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.

Kancelaria Adwokacka oferuje usługi i pomoc prawną m.in. w zakresie:

 1. prawa cywilnego (rzeczowego, zobowiązań, rodzinnego, spadkowego), w tym m.in.:
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych) od zakładów ubezpieczeń i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody,
  • prowadzenie spraw rodzinnych i opiekuńczych (m.in. o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie ojcostwa i inne),
  • prowadzenie spraw o zapłatę należności,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego (m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku),
  • prowadzenie spraw egzekucyjnych i zabezpieczających,
 2. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 3. prawa gospodarczego i handlowego, w tym:
  • stała obsługa prawna podmiotów prowadzących wszelką działalność gospodarczą, w tym podmiotów zagranicznych z państw byłego ZSRR,
  • wyjazdy z klientami do państw byłego ZSRR,
 4. prawa karnego i karnoskarbowego (udział adwokata jako obrońcy bądź pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym oraz przez Sądami we wszystkich instancjach),
 5. prawa administracyjnego zarówno przed urzędami jak i Sądami.

W ramach świadczonych usług prawniczych Kancelaria oferuje ponadto:

 • konsultacje i porady prawne,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych, projektów umów i wniosków,reprezentację w rokowaniach.